صفحه اصلی مشتریان سبد کالا شعب تامین کنندگان درباره ما نمایندگی ها تماس با ما
1393/11/07
.:: پیوندها ::.
.:: خرید اینترنتی ::.
.:: ورود ::.
 

 

  
imagesCAN27E34.jpg                                                                   شرکت رازک
 
لیست محصولات شرکت رازک
نام محصولنوع محصول
قرص آتورواستاتين 10 م گ 30 عقرص
قرص آتورواستاتين 20 م گ 30عقرص
قرص آلپرازولام 0/5 م گ 30 عقرص
قرص آلپرازولام 1 م گ 30 عقرص
قرص آملوديپين 5 م گ 30عقرص
قرص آموستاتين(آملوديپين + آتورواستاتين) 30 عقرص
قرص آنتي هيستامين دکونژستانت 100 عقرص
قرص انالاپريل 5 م گ 100 عقرص
قرص انالاپريل 20 م گ100 عقرص
قرص پرازوسين 1 م گ 100عقرص
قرص پرازوسين 5 م گ 100عقرص
کپسول پيروکسيکام 10 م گ 100عکپسول
قرص پيوگراز(پيوگليتازون) 30 م گ 30عقرص
قرص تادالافيل 20 م گ 2عقرص
کپسول تامسولوسين 0/4 م گ 30 عکپسول
کپسول تتراساکلين 250 م گ 100 عکپسول
قرص ترازودون 50 م گ 100عقرص
کپسول تيوتکسين 5 م گ 100عکپسول
کپسول داکسي سيکلين 100عکپسول
کپسول دوکسپين 10 م گ 30 عکپسول
کپسول دوکسپين 25 م گ30عکپسول
کپسول ريواستيگمين 1/5 م گ 30عکپسول
کپسول ريواستيگمين 3 م گ 30عکپسول
کپسول ريواستيگمين 4/5م گ 30عکپسول
کپسول ريواستيگمين 6 م گ 30عکپسول
قرص سرترالين 50 م گ30عقرص
قرص سرترالين 100 م گ 30عقرص
کپسول سلکوسيب 100 م گ 30 عکپسول
قرص ايميگراز(سوماتريپتان) 50 م گ 5عقرص
قرص ايميگراز(سوماتريپتان) 100 م گ 2عقرص
قرص سيپروفلوکساسين 250 م گ 20عقرص
قرص سيپروفلوکساسين 500 م گ 20عقرص
قرص ستريزين 5 م گ 30عقرص
قرص ستريزين 10 م گ 30عقرص
قرص ويگراز(سيلدنافيل) 50 م گ 5 عقرص
قرص ويگراز(سيلدنافيل) 100 م گ 2 عقرص
کپسول فولايرون 30عکپسول
کپسول فولايرون + زينک 30عکپسول
قرص کاردول(کاروديلول) 6/25 م گ 30 عقرص
قرص کاردول(کاروديلول) 12/5 م گ 30 عقرص
قرص کاردول(کاروديلول) 25 م گ 30 عقرص
قرص کلوپيراز(کلوپيدوگرل) 75 م گ 30 عقرص
کپسول گاباپنتين 100 م گ 100 عکپسول
کپسول گاباپنتين 300 م گ 100 عکپسول
کپسول گاباپنتين 400 م گ 100 عکپسول
قرص گلوکورازين(گلوکوزامين) 500 م گ 100 عقرص
قرص لوزار(لوزارتان) 25 م گ 30عقرص
قرص لوزار(لوزارتان) 50 م گ 30عقرص
قرص ليزينوراز(ليزينوپريل) 5 م گ 40 عقرص
قرص ليزينوراز(ليزينوپريل)10 م گ 30 عقرص
قرص ماپروتيلين 25 م گ 100 عقرص
قرص ماپروتيلين 75 م گ 100 عقرص
کپسول مفناميک اسيد 250 م گ 100 عکپسول
قرص ناپروکسن 250 م گ 100 عقرص
کپسول هماتينيک 100 عکپسول
قرص لووستريزين 5 م گ 30 عقرص
کپسول سيبوترامين 10م گ 100عکپسول
کپسول سيبوترامين 15م گ 100عکپسول
پماد جلدي تتراساکلين 3% 1 عپماد
پماد کامودرما (پماد بابونه) 1عپماد
ژل پيروکسيکام 0/5% 1عژل
ژل ديکلوفناک 1عژل
ژل مارينتول (ژل رزماري) 1عژل
محلول خوراکي استامينوفن 1 عمحلول
شربت اکسپکتورانت 1عشربت
شربت تئوفيلين جي 1 عشربت
شربت تيمورانت (شربت آويشن ) 1عشربت
شربت زينک سولفات 120 م ل 1عشربت
شربت ستريزين 1عشربت
شربت فيژان (شربت انجير) 1عشربت
شربت والپروات سديم 1عشربت
صفحه اصلی | تامین کنندگان | شعب | سبد کالا | تماس با ما| اخبار
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شركت مديريت منابع تجاري ايده گستران زمان می باشد .
طراحی و اجرا : شركت محاسب ارقام خاورمیانه